Get Adobe Flash player

Hledat

Informace pro kupující použité zdravotnické techniky a zařízení:

1 ) Dostupnost zařízení:

Ačkoliv na světovém trhu s použitými medicínskými přístroji  a zařízeními je tisíce a tisíce přístrojů, liší se tyto přístroje účelem, výrobcem, modelem, stářím, opotřebením, konfigurací a cenou. Je nutné si tedy uvědomit, že některé z těchto přístrojů jsou v dané konfiguraci, stáří a ceně poměrně vzácné a dostupných může být v dané chvíli pouze několik kusů  (v některých případech jeden nebo žádný). Z tohoto důvodu , v případě že nabízený přístroj odpovídá vašim požadavkům, není vhodné nákup odkládat.

2) Flexibilita

Z důvodu omezené dostupnosti konkrétních zařízení je nutné být flexibilní. Tato flexibilita může sahat od možnosti změny  preference výrobce přístroje, ceny nebo konkrétní požadované funkce (option) zařízení, kterou budete jen zřídka používat. Téměř vždy lze pro Vás na trhu s použitým medicínským zařízením vyhledat  přístroj, který splňuje Vaše požadavky a potřeby Vaší praxe, ale Vámi požadovaný přesný typ nemusí být v daný okamžik k dispozici.

3)  Načasování

Při nákupu složitějších zařízení jako je RTG, CT, MRI, mamograf, je nutné dopředu zvážit termín ve kterém bude zařízení třeba dodat. S instalací těchto zařízení jsou většinou spojeny  stavební úpravy objektu ve kterém budou umístěna a s tím souvisejí i příslušná vyjádření a povolení dotčených orgánů a orgánů státní správy. Jsou zde i větší časové nároky na vlastní přepravu zařízení a jeho instalaci. V rámci komplexního balíčku služeb vám můžeme nabídnout zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav a zajištění stavebního povolení  ve spolupráci s projekční kanceláří Precisachitecture.

4) Platba

Způsob platby za použité přístroje se liší od typických platebních podmínek výrobců (OEM), kteří v některých případech mohou nabídnout jiný způsob financování. Platba za přístroje nebo zařízení je ve většině případů prováděna předem. Lze též uhradit depozit pro rezervací  přístroje, plná cena však musí být plně uhrazena před jeho dodáním. Ve spolupráci s leasingovou společností zabývající se leasingem medicínských zařízení, Vám můžeme nabídnout i tento způsob financování nákupu přístroje nebo zařízení.   


Prostudujte si Všeobecné obchodní podmínky serveru Medicínský bazar


Informace pro prodávající použité zdravotnické techniky a zařízení:

1) Vždy poskytujte o přístroji co nejvíce informací.

Příklady informací, které by neměly chybět: typ přístroje, výrobce přístroje, rok výroby přístroje, datum instalace, aktuální verze SW, options – nainstalované funkce (např. kardio, gynekologie, 3D atd.), zda jsou k dispozici manuály a instalační CD, seznam příslušenství (např. tiskarna, PC stanice, počet druh sond a jejich označení, radiační štít atd.),informace o to současném stavu zařízení  (stále v provozu, deinstalováno, poškozené atd.), v případě odinstalování zařízení – kdo deinstalaci prováděl a deinstalační protokol, informace o servisu zařízení (servisní protokoly,servisní knihy), jiné známé podrobnosti o technickém stavu přístroje, stavy na počítadlech apod.

2) Vždy pořiďte důkladnou fotodokumentaci prodávaného zařízení.

Fotografie celého přístroje ze věch stran, fotografie příslušenství, manuálů a CD, fotografie  výrobních štítků tak, aby byly čitelné. V případě prodeje ultrazvuku – fotografie jednotlivých sond - celkové, jejich konektoru, jejich „krčku“  a laminace hlavy.

3) Řádně zvažte požadovanou cenu přístroj.

Při stanovení ceny je nutné si uvědomit, že kromě fyzické, je zde ještě morální amortizace (opotřebení) přístroje – vývoj nových medicínských  přístrojů jde velmi rychle kupředu. Proto při stanovení prodejní ceny vždy vycházejte z aktuální ceny obvyklé na trhu. Účetní zůstatková cena přístroje je ve většině případů o hodně vyšší než reálná cena za kterou je přístroj možné prodat. Pokud tedy chcete zařízení rychle prodat, zvolte raději cenu nižší.

4) prodejem nepoužívaného přístroje zbytečně neotálejte

Pokud máte přístroj nebo zařízení,  které již nebudete dále pro svou praxi využívat nebo bude nahrazeno zařízením novým, dejte ho do prodeje bez zbytečného prodlení. Neodborné dlouhodobé skladování může zařízení nenávratně poškodit a také případná cena zařízení každým měsícem klesá. Do prodeje lze dát i zařízení v předstihu s tím, že dostupné bude až od určitého data.

5)  Odborná demontáž přístroje

Pokud se jedná o složitý přístroj (RTG, CT, MRI, mamograf apod.) svěřte jeho demontáž a případné stěhování odborné firmě popř. kontaktujte naši společnost a my Vám s vlastní demontáží pomůžeme. O demontáži Vám firma musí vystavit tzv. Protokol o demontáži kde podrobně specifikuje zařízení, potvrdí funkčnost zařízení před demontáží, popíše případné závady, stav počítadel a pod. Tento protokol je pak předložen kupujícímu.


Prostudujte si Všeobecné obchodní podmínky serveru Medicínský bazar